ประวัติการก่อตั้ง PRO TRUCK

“จากการร่วมมือกันของ สามมิตร ที่เชี่ยวชาญในการต่อตัวถังรถบรรทุก-รถพ่วง-รถกึ่งพ่วง มากว่า 30 ปี
และ พีทีจี ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ จึงเกิดเป็น
Pro Truck เครือข่ายศูนย์บริการรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน “

วิสัยทัศน์ (VISION) : มุ่งสร้างเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศด้านงานบริการ
และดูแลรักษารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

ศูนย์บริการ PRO TRUCK

เราเป็นเครือข่ายศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุด แห่งแรก และแห่งเดียวที่สามารถเข้ารับบริการได้ทุกที่ โดยจะมีศูนย์ Pro Truck 4 ศูนย์ในปีแรก และครบ 100 ศูนย์ใน 5 ปี


พันธกิจ (MISSION)
  1. ดำเนินธุรกิจด้านงานบริการ และดูแลรักษารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์แบบครบวงจร
  2. ให้บริการ และดูแลรักษารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ด้วยสินค้าอะไหล่ที่มีคุณภาพ, ช่างผู้ชำนาญงาน และเครื่องมือที่ทันสมัย โดยส่งมอบงานคุณภาพมาตรฐานยานยนต์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยการทำงานที่รวดเร็วเป็นระบบ
  3. สร้างเครือข่ายศูนย์บริการ และดูแลรักษารถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่ครอบคลุมพื้นที่การขนส่งทั่วทั้งภูมิภาค
  4. มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรในองค์กร รวมถึงมีการจัดการองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้