งานเปลี่ยนชุดช่วงล่าง มาค่ะ เชิญชมกระบวนการตัดแก๊ส
เปลี่ยนเต้าโตงเตงกลาง
เครดิตภาพ : โปรทรัค หนองแค