รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ได้ทำหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์การออกใบสั่งโดยไม่เรียกเก็บใบอนุญาตขับรถสำหรับรถที่ติดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (จีพีเอส) เนื่องจากการบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถดังกล่าว จะต้องมีการรูดใบขับขี่เพื่อแสดงตัวตน โดยนอกจากรถโดยสารสาธารณะที่ต้องติดตั้งจีพีเอสแล้ว ยังมีรถที่ใช้การขนส่งสัตว์และสิ่งของ (รถบรรทุก) และรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (รถแท็กซี่) ที่ต้องติดตั้งจีพีเอสเช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานจราจรทั่วประเทศเพื่องดเว้นการเรียกเก็บใบขับขี่รถในกลุ่มดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ สาเหตุที่กรมการขนส่งทางบกต้องขอความร่วมมือดังกล่าว เนื่องจากหากไม่มีใบขับขี่รถในกลุ่มดังกล่าวจะไม่สามารถรูดบัตรเพื่อแสดงตัวตน และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมการขนส่งทางบกได้ เพราะจะไม่สามารถทราบได้ว่ารถคันดังกล่าวใครขับ และขับตามระยะเวลา หรือในเส้นทางที่กำหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศดังกล่าว ส่วนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณา